banner

Taryfy

KOMUNIKAT

 

Lipiec 2017 - Czerwiec 2018

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 8 oraz ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  ( Dz. U z 2015 r  poz. 139 ), od dnia 01.07.2017r będą obowiązywały nowe taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Tabela 1.

Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę

Lp.

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty

 

Jednostka

Miary

Netto

z VAT

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Cena za 1m3 dostarczonej wody

4,07

4,40

zł/m3

2.

Grupa 1

Opłata abonamentowa

11,30

12,20

zł/punkt dostawy/

miesiąc

3.

Grupa 2

Opłata abonamentowa

49,07

53,00

zł/punkt dostawy/

miesiąc

4.

Grupa 3

Opłata abonamentowa

119,44

129,00

zł/punkt dostawy/

miesiąc

5.

Grupa 4

Opłata abonamentowa

3,70

4,00

zł/punkt dostawy/

miesiąc

 

 

Tabela 2.

Ceny za odprowadzane ścieki

Lp.

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty

 

Jednostka

Miary

Netto

z VAT

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

Grupa 2

Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków

8,24

8,90

zł/m3

2.

Grupa 1

Opłata abonamentowa

5,09

5,50

zł/punkt odbioru/

miesiąc

3.

Grupa 2

Opłata abonamentowa

31,02

33,50

zł/punkt odbioru/

miesiąc